ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО ЦЕНТРУ!

Центр первинної та професійної підготовки – структурний підрозділ Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який провадить:

- первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з охоронної діяльності незалежно від форм власності на договірних (комерційних) засадах, а також громадян іноземних держав, за державними стандартами професійно-технічної освіти за професіями «охоронник» і «охоронець»;

- первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників УДО України за державними стандартами професійно-технічної освіти за професіями «охоронник» і «охоронець»; професійну підготовку на курсах зі службово-посадової підготовки військовослужбовців УДО України до виконання військового обов’язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу; професійну підготовку на курсах офіцерів з терміном служби в УДО України до 3-х років; професійну підготовку особового складу на курсах особистих охорон з організації та проведення охоронних заходів; здійснює науково-методичну роботу за відповідними напрямками та професійну підготовку військовослужбовців відповідно до Програми професійної підготовки військовослужбовців УДО України.

Ліцензія МОН України АЕ № 270831 від 27.06.2013.

Рішенням Акредитаційної комісії від 13 грудня 2017 р. (Протокол № 127) Центр первинної та професійної підготовки визнано атестованим професійно-технічним навчальним закладом строком на 10 років.

Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(юридична адреса: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 60;

фактична адреса: 01014, м. Київ, вулиця Петра Болбочана, будинок 8).

Ідентифікаційний код юридичної особи – 37471084

Код

професії

Назва професії Види професійної підготовки Ліценз. обсяг
5169 Охоронник ПТН, ПК 100
5169 Охоронець ПТН, ПК 45

За класифікатором професій – працівники захисних та охоронних служб.

Навчання здійснюється у відповідності до:

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

Закону України «Про охоронну діяльність»;

Закону України «Про державну таємницю»;

Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19.10.2007 № 982/2007;

Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992;

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506;
Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.1999 за № 124/3417;
Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 27.12.2006 № 500/861, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2007 за № 32/13299;

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585;

Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2008 № 731 «Про внесення змін до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2008 за № 770/15461;

Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженої наказом Управління державної охорони України від 30.08.2011 № 399;

Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5169-ОК.74.60-2013 за професією «Охоронець» (кваліфікації «охоронець» та «старший охоронець»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2013 № 1486;

Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 за професією «Охоронник» (кваліфікації «охоронник 1, 2, 3, 4 – го розрядів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.10.2014 № 1209.

Контакти: (044) 281-25-51