Управління охоронною діяльністю та безпекою/ Management of Guard and Security Activity

Забезпечення безпеки фізичних осіб/ Personal Security Provision

Організація та забезпечення охорони об'єктів/ Organization and Provision of Objects Security

Спеціальна вогнева підготовка/ Special Firing Training

Спеціальна фізична підготовка/ Special Physical Training

Оперативно-технічна безпека/ Operative Technical Training

Політологія/ Political Science

Українська мова за професійним спрямуванням/Ukrainian Language for Professional Purposes

Професійна іноземна мова/ Foreign Language in the Field of Professional Expertise

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності/Methodology and Organization of Scientific Research with the Basics of Intellectual Property

Діловий та професійний етикет/Business and Professional Etiquette

Правове забезпечення охоронної діяльності та безпеки/ Legal Principles of Guard and Security Activity

Психологічне забезпечення охоронної діяльності/Psychological Provision of Guarding Activity

Основи національної безпеки/ Fundamentals of National Security

Тактико-спеціальна підготовка/ Special Tactical Training

Технічні засоби охорони/ Technical Security Appliances

Контраварійне та захисне управління автомобілем/ Counter-emergency and Protective Driving

 

Практики/ Practical training course:

 
Тактико-спеціальна практика, Практика за напрямом «Охорона об’єктів», Навчальна практика за напрямом «Безпека фізичних осіб», Комплексне оперативне навчання «Безпека»/ Special Tactical Training, Practical Training on “Objects Protection”, Practical Training on “Personal Security”, Comprehensive Operative Training on “Security”