Загальна інформація про Центр

Історична довідка

Питання підготовки фахівців, здатних вирішувати відповідальні завдання щодо здійснення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб, постало з перших днів утворення Управління. Вже в 1992 році в складі відділу кадрів Управління охорони вищих посадових осіб України функціонує 3 відділення, діяльність якого була спрямована безпосередньо на професійну підготовку військовослужбовців. Саме відділення, а згодом відділ професійної підготовки (з 1999 року) прийнято вважати початком становлення та розвитку системи підготовки фахівців в Управлінні державної охорони України (далі – УДО України). В 2006 році цей розвиток виходить на новий рівень – створено Навчально-науковий центр УДО України, а за рік шляхом реорганізації створюється структурний підрозділ – Навчальний центр.

З цього часу підрозділ починає здійснювати підготовку в системі професійно-технічної освіти, а саме – підготовку кваліфікованих робітників за професіями 5169 «охоронник» (кваліфікації «охоронник 3-6 розрядів») і «охоронець» (кваліфікації «охоронець» та «старший охоронець»), відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України серія АВ № 328874 від 19.07.2007. У 2008 році, вперше в Україні, Навчальним центром були розроблені державні стандарти за професією 5169 «охоронник» (кваліфікації «охоронник 1-2 розрядів»), які успішно пройшли апробацію та були затверджені у встановленому порядку. Восени 2009 року Навчальний центр входить до складу Департаменту роботи з особовим складом.

На початку 2010 року розпочинається складна і в повному розумінні слова «нова» для керівництва УДО України та Навчального центру робота – процес утворення першого вищого навчального закладу з підготовки фахівців у сфері безпеки та охорони. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1401-р на базі Навчального центру Департаменту роботи з особовим складом УДО України утворено Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут) в структурі якого створюється Центр первинної та професійної підготовки, перед яким стоять ті ж самі завдання, що стояли перед Навчальним центром Департаменту роботи з особовим складом.

Центр провадить:

- первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з охоронної діяльності незалежно від форм власності на договірних (комерційних) засадах, а також громадян іноземних держав, за державними стандартами професійно-технічної освіти за професіями «охоронник» і «охоронець»;

- первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників УДО України за державними стандартами професійно-технічної освіти за професіями «охоронник» і «охоронець»; професійну підготовку на курсах зі службово-посадової підготовки військовослужбовців УДО України до виконання військового обов’язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу; професійну підготовку на курсах офіцерів з терміном служби в УДО України до 3-х років; професійну підготовку особового складу на курсах особистих охорон з організації та проведення охоронних заходів; здійснює науково-методичну роботу за відповідними напрямками та професійну підготовку військовослужбовців відповідно до Програми професійної підготовки військовослужбовців УДО України.