Начальник Центру первинної та професійної підготовки Інституту УДО України - полковник Ємчук О.І.

         Історична довідка

         Питання підготовки фахівців, здатних вирішувати відповідальні завдання по здійсненню охорони об’єктів державної влади України та забезпечення безпеки посадових осіб, постало з перших днів утворення Управління. Вже в 1992 році в складі Відділу кадрів Управління охорони вищих посадових осіб України функціонує 3 відділення, діяльність якого спрямована безпосередньо на професійну підготовку військовослужбовців. Саме відділення, а згодом відділ професійної підготовки (1999 рік) прийнято вважати початком становлення та розвитку системи підготовки фахівців в Управлінні. В 2006 році цей розвиток виходить на новий рівень – створено Навчально-науковий центр УДО України, а за рік (1.03.2007 року) шляхом реорганізації створюється структурний підрозділ – Навчальний центр.

        З цього часу підрозділ починає здійснювати підготовку в системі професійно-технічної освіти, а саме – підготовку кваліфікованих робітників за професіями 5169 «охоронник 3-6 розрядів» та «охоронець» кваліфікації «охоронець» та «старший охоронець», відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України серія АВ №328874 від 19.07.2007 року. У 2008 році МОН України було запропоновано Управлінню розробити Державні стандарти професійно-технічної освіти за професіями «охоронник 1-6 розрядів» та «охоронець» кваліфікації «охоронець» та «старший охоронець». Вперше в Україні Навчальним центром Управління були розроблені державні стандарти за професіями «Охоронник 1-2 розрядів», які успішно пройшли апробацію та були затверджені у встановленому порядку. Восени 2009 року Навчальний центр входить до складу Департаменту роботи з особовим складом.

Не зважаючи на успішне функціонування Навчального центру, на протязі всього часу не зникає потреба в підготовці особового складу Управління за напрямками діяльності відповідно до вимог МОН України, яка повинна здійснюватись виключно у вищих навчальних закладах. Відсутність відповідних закладів, вимоги часу, технічний та соціальний прогрес, значна кількість військовослужбовців, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» - «магістр», що не пов'язаний зі специфікою діяльності підрозділів, дали можливість особовому складу Навчального центру, стверджувати, що настає час рухатися вперед і вирішувати питання доповнення системи освіти за напрямами діяльності Управління в частині вищої освіти. На початку 2010 року розпочинається складна і в повному розумінні слова «нова» для керівництва Управління та Навчального центру робота – процес утворення першого вищого навчального закладу з підготовки фахівців у сфері безпеки та охорони. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1401-р на базі Навчального центру Департаменту роботи з особовим складом Управління державної охорони України утворено Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут) в структурі якого створюється Центр первинної та професійної підготовки, перед яким стоять ті ж самі завдання, що стояли перед Навчальним центром Департаменту роботи з особовим складом.

Центр провадить первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та професійну підготовку військовослужбовців та працівників Управління державної охорони України (далі – УДО України) за відповідними робочими навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, що викладаються для підготовки кваліфікованих робітників за професіями «охоронник» та «охоронець» (код КП 5169); курсів зі службово-посадової підготовки військовослужбовців УДО України до виконання військового обов’язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу; курсів підвищення професійної підготовки офіцерів з терміном служби в Управлінні до 3-х років; курсів підвищення професійної підготовки військовослужбовців особистих охорон організації та здійсненні охоронних заходів; здійснює науково-методичну роботу за відповідними напрямками та професійну підготовку військовослужбовців відповідно до Програми професійної підготовки військовослужбовців УДО України.

     Ріішенням Акредитаційної комісії від 13 грудня 2017 р. (Протокол № 127) Центр первинної та професійної підготовки визнано атестованим професійно-технічним навчальним закладом строком на 10 років:

 
  1. 1.1.М. КИЇВ
   

Код

за КП України

Назва професії Види професійної підготовки Ліценз. обсяг
 

Інститут управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(юр. адр.: 01601, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 60;

факт. адр. 01014, м. Київ, вулиця Петра Болбочана, будинок 8)

ід. код – 37471084

   
5169 Охоронник ПТН, ПК 100
5169 Охоронець ПТН, ПК 45

      

Навчання здійснюється у відповідності до:

       Державних стандартів професійно-технічної освіти
ДСПТО 5169-ОК.74.60-2013 за професією «Охоронець»

ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 за професією «Охоронник»;

      Положення про Вище професійне училище державної охорони;

      Законів України:

«Про професійно-технічну освіту»;

«Про освіту»;

«Про вищу освіту»;

«Про охоронну діяльність»;

      Постанови КМУ від 11.02.2013 № 97 «Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності»

    Наказу МОН України від 30.05.2006 № 419 « Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», зареєстрований в МЮ України 15.06.2006 за
№ 711/12585;

       Спільного наказу МПСП України та МОН України від 31.12.1998 « Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрований в МЮ України 01.03.1999 за № 124/3417;

      Наказу МОН України від 22.07.2011 № 862 « Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями»;

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для підготовки кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти

в Інституті Управлінні державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Професія:              5169       „Охоронник”                                

                                                (код, назва професії)

Кваліфікація:         3  розряд                                                      

                                                (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)

Термін навчання:       3 тижні                                                   

1. Графік навчального процесу

1 місяць 2 місяць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В Т/В/П П П/ДКА

Т – загальнопрофесійна підготовка, професійно-теоретична підготовка;               В – професійно-практична підготовка (виробниче навчання);

П – професійно-практична підготовка (виробнича практика);                                ДКА – державна кваліфікаційна атестація.

2. Зведені відомості з бюджету часу (у тижнях)

Загальнопрофесійна, професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка

Державна

кваліфікаційна

атестація

Всього

навчального часу

Виробниче навчання

у навчальному закладі

Виробнича практика

на робочих місцях

на виробництві

Тижні Години Тижні Години Тижні Години Тижні Години Тижні Години
5,5 204 3,3 120 2 80 0,2 8 11 440

 

Положення про проведення змагань з неолімпійських видів спорту серед військовослужбовців УДО України на 2018 рік

Контакти: (044) 255-07-04

Ємчук Олег Ігорович