рядка

Загальна площа будівель, кв. м Кількість бібліотек, одиниць Загальний книжковий фонд, примірників Загальна кількість читачів,               осіб
Усього 01 1678,82 1 1250 130

у тому

числі:

учбово-лабораторні будинки 02 1678,82 Х Х Х
будинки гуртожитків 03 - Х Х Х

 

Навчальні аудиторії

DSC 1491

DSC 1492

DSC 1496

DSC 1502

Читальний зал

DSC 1497

DSC 1500

Спортивний та тренажерний зали

DSC 1504

ZAL 1